"Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2009 roku (na podstawie liczby pracujących z końca sierpnia br.) wyniosła 11,0% i w porównaniu do miesiąca poprzedniego wzrosła o 0,2 punktu procentowego" - podano w komunikacie.

Liczba bezrobotnych w końcu września 2009 roku wyniosła 1714,1 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca sierpnia 2009 roku wzrosła o 25,1 tys. osób (1,5%). Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (wrzesień - sierpień) odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 27,8 tys. osób (o 2,0%), podano także.

Według projektu budżetu na 2010 rok, stopa bezrobocia wyniesie na koniec tego roku 12,5%, a na koniec przyszłego roku wzrośnie do 12,8%.