Do zadań rzecznika praw pacjenta należy m.in. prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających prawa pacjentów, a także opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta. Rzecznik ma również przygotowywać publikacje oraz programy edukacyjne popularyzujące wiedzę o ochronie praw pacjenta.

Nowo powołana rzecznik praw pacjenta powiedziała, że w pierwszej kolejności będzie chciała zająć się sprawą kwestionariusza zgody, który w jej opinii powinien zostać przygotowany przez konsultantów krajowych i stosowany u świadczeniodawców. Podkreśliła, że zależy jej na tym, aby był on rozumiany przez pacjentów.

Kozłowska dodała, że będzie chciała położyć szczególny nacisk na bliski kontakt z pacjentami - na zbieranie informacji od nich, wspieranie ich informacjami o systemie ochrony zdrowia, reagowanie w sytuacjach, kiedy zagrożone jest ich życie lub zdrowie oraz gdy w nieprawidłowy sposób postępują świadczeniodawcy.

Podkreśliła, że będzie reagować także w sytuacjach, gdy mogą być zagrożone zbiorowe prawa pacjentów, np. w trakcie strajków, organizowanych w sposób niezgodny z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. "Podobną sytuację mieliśmy w Radomiu, wtedy Biuro Rzecznika Praw Pacjenta po raz pierwszy reagowało i uczestniczyło w jej wyjaśnianiu" - powiedziała.

Barbara Kozłowska zaznaczyła także, że rzecznik ma szerokie uprawnienia, m.in. może żądać wszczęcia postępowania cywilnego i uczestniczyć w nim na prawach prokuratora, a pacjent może odwołać się do niego od opinii lub orzeczenia lekarza.

Nabór na ok. 110 pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta

Poinformowała też, że w najbliższym czasie zorganizowany zostanie nabór na ok. 110 pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta, w tym na ok. 50 rzeczników w szpitalach psychiatrycznych.

53-letnia Kozłowska jest absolwentką Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studia menedżerskie MBA dla kadry medycznej w Akademii Leona Koźmińskiego, a także Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim.

Przez pierwsze dziesięć lat pracy zawodowej zajmowała się bezpośrednio pacjentami w różnych placówkach medycznych, a następnie pracowała z dziećmi jako rehabilitant ruchowy.

Od stycznia 2002 r. tworzyła struktury Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia, gdzie zajmowała stanowisko dyrektora do czasu przekształcenia go w maju br. w Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.

Uczestniczyła w pracach nad ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jest członkiem Rady Naukowej przy Polskim Towarzystwie Bioetycznym.

Drugim kandydatem na stanowisko rzecznika praw pacjenta był Adam Sandauer - założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów "Primum Non Nocere", udzielającego pomocy prawnej ofiarom błędów medycznych.