Jak wynika z najnowszych danych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, do 25 września w pięciu województwach żaden przedsiębiorca nie starał się o subsydia płacowe. Mogą oni otrzymać dopłaty do pensji pracowników zagrożonych zwolnieniem (maksymalnie 402,50 zł) lub objętych przestojem w produkcji (maksymalnie 575 zł).

– Dane te nie oznaczają, że tylko nieliczni przedsiębiorcy będą ubiegać się o dopłaty – tłumaczy Adam Ambrozik, ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich.

Podkreśla, że ustawa antykryzysowa, która umożliwia udzielanie pomocy, obowiązuje dopiero od 22 sierpnia. A firmy, które chcą uzyskać taką pomoc, muszą spełnić wiele warunków, np. przygotować program naprawczy i odnotować co najmniej 25-proc. spadek obrotów przez trzy miesiące po 1 lipca 2008 r.

– Coraz częściej otrzymujemy też pozytywne informacje z rynków finansowych, więc firmy zastanawiają się, czy będą musiały korzystać z pomocy publicznej – dodaje Adam Ambrozik.

Wielu przedsiębiorców dzwoni do biur terenowych Funduszu z pytaniami dotyczącymi dopłat do pensji i szkoleń.

– Firmy chcą uzyskiwać coraz bardziej szczegółowe informacje na temat pomocy – mówi Grażyna Kotuszewska, kierownik Biura Terenowego FGŚP w Białymstoku.

Przedsiębiorcy chcą wiedzieć, czy mogą obniżać czas pracy podwładnych przed uzyskaniem zaświadczenia o tym, że firma ma przejściowe trudności finansowe oraz czy za czas przestoju pracownikom można wypłacić wynagrodzenie niższe od płacy minimalnej. Interesuje ich też ustalanie wysokości świadczenia z FGŚP, jeśli np. obniżenie wymiaru czasu pracy nastąpiło w połowie miesiąca. Z kolei firmy, które już ubiegają się o subsydia płacowe pytają o zasady ich wypłaty (np. czy otrzymają całą kwotę subsydiów z góry, czy też w podziale na miesiące).

– Coraz częściej przedsiębiorcy chcą też uzyskać informacje o zasadach dofinansowania szkoleń i studiów podyplomowych pracowników ze środków Funduszu Pracy – dodaje Grażyna Kotuszewska.

Wspólna akcja DGP i FGŚP

Pytania lub uwagi dotyczące ubiegania się lub korzystania z subsydiów płacowych można zgłosić DGP. Miesiąc po wejściu w życie ustawy antykryzysowej, DGP wspólnie z FGŚP uruchomił kampanię Pakiet Antykryzysowy w praktyce, dzięki której firmy uzyskają kompletną wiedzę na temat zasad ubiegania się o subsydia i korzystania z nich.

Na stronie serwisu www.gazetaprawna.pl/pakiet_na_kryzys przedsiębiorcy i pracownicy mogą zgłosić uwagi, wątpliwości lub pytania dotyczące dopłat oraz brać udział w czatach i dyżurach eksperckich z przedstawicielami FGŚP.