Otwarta w ubiegłym tygodniu ogólnopolska wywiadownia gospodarcza Verdict postanowiła zachęcić młodych ludzi do wnikliwego przestudiowania informacji o potencjalnym pracodawcy przed podjęciem u niego pracy.

Dysponująca raportami o 400 tys. podmiotów gospodarczych firma przy ocenie wiarygodności finansowej pracodawców bierze pod uwagę informacje z kilku źródeł, w tym z rejestrów gospodarczych oraz danych branżowych.

– Klienci uzyskają w bardzo krótkim czasie i niewielkim kosztem pełną informację na temat przyszłego pracodawcy, począwszy od potwierdzenia jego danych rejestrowych, informację o finansach, zdarzeniach prawnych po dane zamieszczone w prasie – informuje Tomasz Starzyk, ekspert z wywiadowni Dun and Bradstreet Poland, spółki która współpracuje z Verdictem.

Niepełne dane

Łukasz Wróblewski, dyrektor finansowy firmy Verdich, zaznacza jednak, że dane dotyczące tzw. moralności płatniczej firm dotyczą jedynie ich relacji z innymi podmiotami gospodarczymi.

Raporty nie uwzględniają zaległości w opłacaniu składek ZUS czy podatków.

Raport handlowy zawiera za to historię zatrudnienia wraz ze średnią miesięczną płacą brutto. Informacja ta pozwala uniknąć m.in. kłopotliwego pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej o spodziewane zarobki.

Podstawową wartością raportu handlowego jest jednak rekomendacja podjęcia współpracy z przyszłym pracodawcą. W przypadku negatywnej oceny wobec badanego podmiotu wywiadownia odradza zatrudnienia w takiej firmie.

Ciekawym elementem raportu jest również informacja o osobach zajmujących kluczowe stanowiska w danej firmie, co znacznie ułatwia nawiązanie dobrej relacji z pracodawcą już podczas etapu rekrutacji.

Dla nowych na rynku

Usługa jest skierowana przede wszystkim do absolwentów szkół wyższych, którzy dopiero zaczynają życie zawodowe i mają znikomą orientację na rynku pracy.