Beata Dajdak-Kowalska z Mazowsza prowadzi firmę budowlaną zatrudniającą 12 pracowników. Ze względu na to, że jej firma jest zarejestrowana na wsi, chciałaby skorzystać ze środków z programu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Nie może jednak tego zrobić.

– Program ten jest skierowany wyłącznie do mikroprzedsiębiorstw, które mogą zatrudniać mniej niż 10 pracowników, a ich obroty nie przekraczają 2 mln euro rocznie – mówi prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz ze Szkoły Głównej Handlowej.

O unijną pomoc może się ubiegać osoba fizyczna, która wykonuje działalność gospodarczą lub dopiero ma zamiar założyć firmę. Takiej pomocy nie otrzymają rolnicy ubezpieczeni w KRUS w pełnym zakresie. Nowych miejsc pracy za środki z UE nie mogą też tworzyć osoby, które ukończyły 60 lat.

Unijna pomoc jest skierowana wyłącznie do firm, które są zainteresowane utworzeniem nowych miejsc pracy na terenach wiejskich, miejsko-wiejskich (z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców) oraz miejskich (z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców).

Środki na założenie nowych miejsc pracy otrzymają jednak tylko te firmy lub osoby, które w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku, nie otrzymali pomocy z programu Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie objętego Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007–2013.

O pomoc mogą się także ubiegać osoby prawne, wspólnicy spółki cywilnej, osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Ze wsparcia na zatrudnienie nowych pracowników mogą także skorzystać grupy m.in. producentów rolnych oraz producentów owoców i warzyw.

Pieniądze z tego programu można wykorzystać na założenie prawie każdego biznesu. Kolejny nabór wniosków na program rozpocznie się zapewne na przełomie października i listopada.