W wystąpieniu do premiera rzecznik praw obywatelskich wystąpił o szybkie przygotowanie reformy systemu emerytalnego służb mundurowych. Zwraca uwagę, że obecnie jedynym warunkiem nabycia prawa do emerytury przez funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych jest 15-letnia służba. Nie ma natomiast żadnego znaczenia ich wiek. RPO zwraca też uwagę, że w niektórych krajach unijnych lub NATO na prawo do świadczenia ma wpływ nie tylko okres służby, ale także wiek funkcjonariusza lub żołnierza.

– W Polsce konieczne jest stworzenie jednolitego systemu emerytalnego, w którym żadna grupa zawodowa nie będzie mieć specjalnych przywilejów. Dlatego tak ważna jest inicjatywa rzecznika, bo żołnierze i policjanci zbyt wcześnie odchodzą ze służby – mówi Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC.

Potwierdzają to dane. Wynika z nich, że w 2008 roku zaledwie 47 proc. nowo przyznanych emerytur wojskowych otrzymały osoby, które legitymowały się 25-letnim i dłuższym okresem służby. Natomiast w 2002 roku wskaźnik ten wynosił 63 proc. To dowodzi, że ta grupa zawodowa coraz wcześniej przechodzi na emerytury.

– Funkcjonariusz w czasie służby naraża zdrowie i życie. Pracownik nie ma w czasie pracy takich zagrożeń. I właśnie z powodu takich różnic, służby mundurowe muszą mieć odrębny system emerytalny – wyjaśnia Antoni Duda, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, który w podobnym tonie też wysłał list do premiera.