ZUS podał maksymalną wysokość podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w najbliższych trzech miesiącach. Ze względu na to, że przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2009 r. wynosiło 3081,48 zł, to podstawa wymiaru nie może być wyższa niż 7703,70 zł (czyli 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

Dobrowolnym ubezpieczeniom chorobowym podlegają m.in. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia. Do takiego ubezpieczenia mogą także przystąpić osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, twórcy i artyści oraz osoby wykonujące wolne zawody. Dodatkowo mogą także płacić składki na chorobowe m.in. wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz osoby prowadzące niepubliczne szkoły. Osoby, które przystąpią do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, mogą z tego tytułu nabyć prawo do świadczeń z razie choroby i macierzyństwa. Ich podstawę wymiaru ustala się na podstawie kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71 proc. podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie.

Trzeba też pamiętać, że od początku tego miesiąca zmieniły się zasady podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Obecnie osoba, która chce nadal opłacać składki do ZUS, sama może wybrać dogodny dla siebie termin podlegania ubezpieczeniu (nie musi robić tego w ciągu 30 dni od daty ustania tytułu ubezpieczenia). Podstawa wymiaru składek na takie ubezpieczenie nie może być niższa niż kwota najniższego wynagrodzenia (1276 zł).