Od 25 czerwca do 20 sierpnia 2007 r. do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęły 8593 wnioski o unijne renty strukturalne. Wypłaca się je osobom, które przekazują swoje gospodarstwa innym rolnikom.

- Największym problemem dla wnioskodawców jest brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych osób przejmujących gospodarstwo - wyjaśnia Radosław Iwański, rzecznik ARiMR.

Prawo do przejęcia takiego gospodarstwa mają osoby rozpoczynające pracę w rolnictwie. Warunkiem jest jednak, żeby w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną nie miały ukończonych 40 lat. Prawo do przyjęcia takiego gospodarstwa mają także rolnicy zstępni, jeśli nie ukończyli 50 lat. Jednocześnie ustawodawca uznał, że osoba przejmująca gospodarstwo musi posiadać kwalifikacje zawodowe. W praktyce oznacza to, że musi mieć wykształcenie rolnicze i co najmniej trzyletni staż pracy w rolnictwie.

Według Radosława Iwańskiego, obecnie ponad połowa wnioskodawców otrzymała już postanowienia o spełnieniu wstępnych warunków do uzyskania renty strukturalnej. Obecnie renty takie otrzymuje ponad 52,8 tys. osób, ale są to świadczenia wypłacane na podstawie starych przepisów i limitu środków.

BoŻena Wiktorowska

bozena.wiktorowska@infor.pl