■ CERTYFIKAT ISO DLA MEDYCYNY RODZINNEJ. Medycyna Rodzinna pomyślnie przeszła audyt certyfkacyjny i przyznano jej certyfikat w zakresie ambulatoryjnych usług medycznych świadczonych w placówkach w Krakowie i Piasecznie. Audytorzy wyrazili uznanie dla wielu metod stosowanych w działaniu centrali firmy, do których zaliczono m.in.: rozwój własnego oprogramowania, nadzór nad wizualizacją marki, wdrażanie nowych pracowników do pracy, a także zarządzanie kulturą organizacyjną firmy. Medycyna Rodzinna dołączyła do grona firm, które spełniają wszystkie wymagania normy ISO 9001:2000, potwierdzając jednocześnie, że jest przedsiębiorstwem nowoczesnym i dobrze zarządzanym.

Więcej www.medycynarodzinna.pl

■ NOWY PORTAL MEDYCZNY. W sieci zadebiutował portal medyczny, który ma wspierać w procesie leczenia i stać się największym w kraju centrum informacji o zdrowiu. - Chcemy, żeby portal był ważnym uzupełnieniem opieki lekarskiej i farmaceutycznej - mówi Wojciech Rosicki, koordynator projektu. Gdy wyedukowani pacjenci staną się partnerami w procesie leczenia, wtedy terapia może być skuteczniejsza. Pośrednim zyskiem będą oszczędności systemu opieki zdrowotnej.

Więcej www.doz.pl

■ NAGRODA DLA CM LIM. Centrum Medyczne Lim zostało uznane w konkursie Business Superbrands za jedną z najsilniejszych marek biznesowych, wśród firm działających w sektorze healthcare na polskim rynku. W konkursie Business Superbrands wyłaniane są najsilniejsze marki sektora Business to Business na rynku polskim. - Tytuł ten to sygnał dla naszych partnerów biznesowych, a przede wszystkim dla pacjentów, potwierdzający wysoką jakość oferowanych przez nas usług - mówi Joanna Borczak-Trzeciok, marketing manager z Centrum Medycznego Lim.

Więcej www.cmlim.pl

■ POWSTANIE CENTRUM BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH I TECHNOLOGII. W 2013 roku Warszawa będzie miała jeden z najnowocześniejszych ośrodków badań biomedycznych w Europie - powstanie Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT). Umowa wstępna, która rozpoczyna prace nad tym - wartym 100 mln euro - projektem już została podpisana. - Unikalny w skali kraju ośrodek, jakim będzie CePT, połączy rozwój nowoczesnych technologii z kształceniem na najwyższym poziomie. Stworzy warunki dla skutecznego leczenia trudnych i nieuleczalnych chorób - mówi Marta Wojtach z warszawskiej Akademii Medycznej.

Więcej www.am.edu.pl