■ Czy objęcie również stanowiska prezesa zarządu Medycyny Rodzinnej oznacza zmiany w strategii Lux Medu?

- Wprost przeciwnie - konsekwentnie wprowadzamy ją w życie. Elementem strategii Lux Medu jest zapewnienie klientom - w zdecydowanej przewadze korporacyjnym - kompleksowej opieki medycznej na jak najwyższym poziomie. Powiązanie z Medycyną Rodzinną oznacza, że zajmujemy pozycję lidera rynku prywatnych usług medycznych. Wspólnie dysponujemy 32 placówkami oraz dostępem do blisko 700 medycznych firm partnerskich w całym kraju. Stajemy się więc jeszcze bardziej atrakcyjnym partnerem medycznym dla różnych klientów korporacyjnych - zarówno małych, jak i dużych - dysponujących zróżnicowanymi możliwościami finansowania opieki medycznej dla swoich pracowników. Ponadto gotowi jesteśmy też zaproponować cały wachlarz usług medycznych - ambulatoryjnych i diagnostycznych, a wkrótce - opiekę szpitalną. Zakres naszych usług jest więc bardzo szeroki i nasi partnerzy, tzn. przedsiębiorstwa, instytucje, firmy ubezpieczeniowe, a także klienci indywidualni pod symbolicznym jednym dachem znajdą kompleksową ofertę. To jak najbardziej odpowiada strategii Lux Medu, a teraz już całej grupy spółek Lux Med i Medycyna Rodzinna.

Zmiany w Lux Medzie i Medycynie Rodzinnej

W październiku nastąpiło sfinalizowanie transakcji zakupu przez Mid Europa Partners (czołową instytucję typu private equity, inwestującą w Europie Środkowej i Wschodniej) zarówno Lux Medu, jak i Medycyny Rodzinnej. W związku z tymi zmianami Anna Rulkiewicz-Kaczyńska objęła stanowisko prezesa zarządu obu spółek.

■ Jak zakup Medycyny Rodzinnej przez Mid Europa Partners wpłynie na najbliższą przyszłość spółki?

- Naszym zdaniem bardzo dobrze. Obecnie Medycyna Rodzinna świadczy usługi głównie w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, chociaż stopniowo się to zmienia. Chcemy, aby w przyszłości jeszcze intensywniej rozwijała się współpraca z partnerami ubezpieczeniowymi, a także klientami korporacyjnymi, ale z nieco innego segmentu niż Lux Med.

■ Jak tak duże zmiany własnościowe w wiodących prywatnych centrach medycznych wpłyną na rynek usług medycznych?

- Rynek medyczny po etapie dynamicznego wzrostu zaczyna wchodzić w fazę dojrzałości, pojawia się na nim coraz mniej nowych podmiotów, a działające już placówki starają się jak najbardziej umocnić swoją pozycję. Specyfika tego rynku wymaga ciągłych bardzo wysokich nakładów na kadrę oraz infrastrukturę, aby zapewnić jak najwyższą jakość świadczonych usług. Chcąc uzyskać te środki, firmy wykorzystują różne źródła finansowania: pozyskanie inwestora finansowego, branżowego czy też publiczną emisję akcji. Naszym zdaniem rozpoczęta już dziś konsolidacja rynku w niedalekiej przyszłości obejmie kolejne podmioty i w rezultacie na rynku pozostanie tylko kilka największych firm, które będą mogły zapewnić kompleksowe usługi jak najszerszej grupie klientów.

■ Czy w 2007 roku zwiększyła się liczba klientów prywatnych i instytucjonalnych Lux Medu? W jakim stopniu udało się zrealizować wszystkie plany na ten rok?

- Prognozujemy, że w 2007 roku Lux Med osiągnie 41-proc. wzrost przychodów i około 25-proc. wzrost liczby klientów. Stawia nas to na pozycji lidera wśród prywatnych placówek medycznych. Niewątpliwym sukcesem jest też fakt, że takie dane świadczą o zmianie preferencji klientów, coraz więcej z nich inwestuje w droższe pakiety zapewniające szerszą ofertę usług. Cieszy nas też dynamika rozwoju sieci - w tym roku otworzyliśmy placówkę w Katowicach i rozbudowaliśmy kliniki w Warszawie, a na przełomie roku otwarta zostanie kolejna warszawska placówka. Do Grupy Lux Med dołączyła spółka Fado, dzięki czemu nasi klienci będą mogli korzystać z mobilnej mammografii w zakładach pracy.

■ Jakie zmiany czekają pacjentów w 2008 roku? Czy plany obejmują otwieranie nowych placówek i rozwój działalności pozaWarszawą?

- Wspólnie z Medycyną Rodzinną w najbliższych latach planujemy m.in. rozbudowę sieci placówek własnych oraz duże inwestycje w kadrę i sprzęt. Każda z firm chce otworzyć przynajmniej 3-4 placówki rocznie. Na przełomie roku sieć Lux Med powiększy się o ósmą placówkę na warszawskiej Pradze Południe. Wkrótce też nowe kliniki otworzymy w Krakowie i Trójmieście. W niedalekiej przyszłości przewidziane jest otwarcie dziewiątej placówki w Warszawie. W planach Lux Medu jest również uruchomienie w pierwszym kwartale 2008 roku kliniki w Bydgoszczy. Cały czas rozbudowujemy i modernizujemy otwarte już placówki. Dzięki spółkom Avi i Fado będziemy mogli również rozwijać się w zakresie diagnostyki. Cały czas trwają także prace nad realizacją projektu szpitala.

Potencjał Lux Medu

Klienci korporacyjni - 180 tys. pracowników (16 tys. firm)

Klienci indywidualni - 250 tys.

Liczba zatrudnionych lekarzy - 1,5 tys.

Przychody za 2006 rok - 101,1 mln zł

Własne placówki - 14

Placówki współpracujące - ponad 500

Rozmawiała DOMINIKA SIKORA

ANNA RULKIEWICZ-KACZYŃSKA

absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz m.in. studiów podyplomowych w Polsko-Francuskim Instytucie Ubezpieczeń przy Instytucie Francuskim. W latach 2001-2002 pracowała w Credit Suisse Life & Pensions Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie oraz Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym/Winterthur. Od 2002 roku jest związana z Lux Medem