Ministerstwo Obrony Narodowej planuje podwyższyć dodatkowe wynagrodzenie wypłacane żołnierzom zawodowym za pracę wykraczającą poza zwykłe czynności. Obowiązek wypłacania dodatków wynika z ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. nr 179, poz. 1750 z późn. zm.). Aby je podwyższyć, resort obrony zamierza znowelizować rozporządzenie ministra obrony narodowej z 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia (Dz.U. nr 108, poz. 1141 z późn. zm.).

Po zmianach dodatkowe uposażenie będą otrzymywać żołnierze pełniący dyżury bojowe w ramach systemu obrony powietrznej NATO i lotnicze dyżury poszukiwawczo-ratownicze w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa. Dostaną dodatek w wysokości 150 zł za każdą służbę. Kwota ta będzie przysługiwać członkowi załogi statku powietrznego. Natomiast inni żołnierze zawodowi mogą liczyć na 80 zł.

Prawo do dodatków uzyskają mundurowi pełniący całodobowe, nieetatowe służby garnizonowe i służby wewnętrzne w jednostkach wojskowych. Osoby te otrzymają dodatkowo 50 zł za tzw. każdą służbę dyżurną. Dla porównania, żołnierzowi, któremu powierzono wykonanie doświadczalnego lub próbnego skoku ze spadochronem lub skoku z katapultowaniem (albo próby sprzętu wysokościowego w powietrzu), przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 280 zł za każdy wykonany skok lub wykonaną próbę.

Wejście w życie rozporządzenia będzie kosztowało budżet państwa około 15 mln zł tym roku, w następnych latach około 60 mln zł rocznie. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

BoŻena Wiktorowska

bozena.wiktorowska@infor.pl