Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich daje czas tylko do końca tego roku zarówno Narodowemu Funduszowi Zdrowia na ich rozliczanie, jak i świadczeniodawcom na wypisywanie leków na starych drukach.

Od 2008 roku już wszyscy lekarze będą musieli mieć nowe wzory recept. Obecnie świadczeniodawcy, którzy mają podpisaną umowę z NFZ na wypisywanie recept na leki refundowane, mogą m.in. zaopatrywać się w recepty w oddziałach i delegaturach Funduszu. W takim przypadku ponoszą koszty ich wydrukowania. Od przeszłego roku NFZ nie będzie już zajmował się drukowaniem, ale jedynie umożliwi świadczeniodawcom pobranie kolejnych numerów recept (każdy druk ma swój numer) ze specjalnej platformy internetowej.

- Dzięki temu wszyscy świadczeniodawcy będą je drukować we własnym zakresie, np. w domu - mówi Adam Dębski, rzecznik prasowy podlaskiego oddziału NFZ.

Na nowych drukach recept będzie wyznaczone miejsce na wpisanie numeru PESEL pacjenta. Poza tym lekarz będzie musiał również w miejscu daty wystawienia recepty wpisać datę wizyty pacjenta. Natomiast w miejscu na wpisanie daty realizacji recepty, postawi znak X, jeżeli pacjent dostanie jedną receptę na taką ilość leku, która umożliwi przeprowadzenie trzymiesięcznej kuracji bez potrzeby odbywania kolejnych wizyt lekarskich. Jeżeli zaś dostanie trzy oddzielne recepty na ten sam lek do długoterminowego stosowania, to lekarz musi wpisać konkretne daty ich wykupienia.

Nieprawidłowe wpisanie daty na recepcie spowoduje, ze NFZ nie zrefunduje danego leku, a aptekarz będzie miał prawo odmówić jej realizacji.

Jednocześnie do końca 2008 roku będzie istniała możliwość wystawiania recept na papierowych kuponach RUM, tam gdzie są one w użyciu.

DOMINIKA SIKORA

dominika.sikora@infor.pl

Podstawa prawna

■ Rozporządzenie ministra zdrowia z 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. nr 97, poz. 646).