Tak

Nienależnie pobranym świadczeniem jest kwota świadczenia przedemerytalnego wypłacona w całym roku rozliczeniowym 2007/2008.

Możliwości zarobkowania osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego wyznacza dopuszczalna i graniczna kwota przychodu. Wysokość tych kwot jest stała w poszczególnych miesiącach danego roku rozliczeniowego. Kwoty te znane są już w lutym danego roku, tak więc osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego może przewidzieć skutki osiąganego przychodu. W roku rozliczeniowym trwającym od 1 marca 2007 r. do 29 lutego 2008 r. miesięczna graniczna kwota przychodu wynosi 1666,20 zł, a roczna graniczna kwota przychodu wynosiła 19 994,40 zł.

W przypadku gdy łączna kwota przychodu przekroczyła roczną graniczną kwotę przychodu, ZUS ustala, że w całym roku rozliczeniowym świadczenie przedemerytalne podlegało zawieszeniu. Jeżeli świadczenie przedemerytalne było wypłacane przez całość lub część tego roku, ZUS ustali kwotę nienależnie pobranego świadczenia i będzie dochodził jej zwrotu.

W analizowanej sytuacji świadczenie przedemerytalne było wypłacane w roku rozliczeniowym 2007/2008 za okres od 1 marca 2007 r. do 31 października 2008 r. Z uwagi że kwota przychodu przekracza roczną graniczną kwotę przychodu, zostanie pan zobowiązany przez ZUS do zwrotu nadpłaconych świadczeń za powyższy okres, a więc w łącznej wysokości 5692,32 zł.

MARCIN WOLSKI

ekspert od świadczeń przedemerytalnych

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 5 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252).