Tak

Nie będzie pan od listopada 2007 r. otrzymywał świadczenia przedemerytalnego bez względu na wysokość osiąganego przychodu.

Z uwagi że kwota świadczenia przedemerytalnego (1323,20 zł) przekracza dopuszczalną kwotę przychodu (aktualnie 1190,20 zł), za te miesiące, w których będzie pan uzyskiwał przychód z umowy zlecenia, świadczenie przedemerytalne zostanie zawieszone. Jeszcze raz podkreślić trzeba, że w analizowanej sytuacji nie będzie miała znaczenia kwota przychodu.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 5 ust. 6 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252).