Nie

Nie przepracował pan wymaganych 30 dni.

Za okres niezdolności od pracy z powodu choroby trwającej do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego pracownikom przysługuje wynagrodzenie za czas choroby, przewidziane w kodeksie pracy. Od 34 dnia niezdolności przysługuje im natomiast zasiłek chorobowy. Zarówno wynagrodzenie za czas chorobowy, jak i zasiłek chorobowy nie przysługują, gdy zatrudnienie (ubezpieczenie) było krótsze niż 30 dni. Od tej zasady są wyjątki, ale żaden nie dotyczy pana.

Z uwagi na powyższe za okres niezdolności do pracy nie otrzyma pan ani wynagrodzenia za czas choroby, ani zasiłku, ale pana nieobecność w pracy zostanie usprawiedliwiona.

ALEKSANDRA CHMIELECKA

ekspert od zasiłków

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 92 par. 1, 3 i 4 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

■  Art. 4 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.).