Powołany wczoraj przez premiera Donalda Tuska Sylwester Rypiński wcześniej był członkiem zarządu ZUS do spraw administracyjno-technicznych. Zastąpił na tym stanowisku Pawła Wypycha, który pełnił tę funkcję od 1 czerwca. Według premiera odwołanie dotychczasowego prezesa związane jest z krytyczną oceną zmiany struktury w ZUS.

- Potrzebne są szybkie zmiany tej decyzji, choćby po to, żeby zatrzymać te procedury, które oceniamy jako niekorzystne z punktu widzenia funkcjonowania ZUS - powiedział premier.

W przyszłym roku prezes ZUS będzie mieć dużo pracy związanej z wdrożeniem trzech ustaw, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Pierwszą z nich jest ustawa o rentach kapitałowych. Jej zadaniem jest dostosowanie wysokości świadczeń wypłacanych osobom niezdolnym do pracy do reguł nowego systemu emerytalnego. W praktyce to oznacza, że wysokość nowej renty będzie zależeć od kwoty składek zgromadzonych na koncie.

Pilną sprawą jest także uchwalenie ustawy o wypłatach emerytur z OFE. Także i w tym przypadku ZUS będzie musiał dostosować swój system informatyczny do jeszcze nieznanych przepisów. W przyszłym roku Sejm musi także przygotować ustawę o emeryturach pomostowych. Te świadczenia ZUS będzie musiał wypłacać od 2009 roku.

BOŻENA WIKTOROWSKA

bozena.wiktorowska@infor.pl