■  BEZROBOCIE NIE WZROŚNIE. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że stopa bezrobocia w listopadzie będzie zbliżona do poziomu z października, kiedy wyniosła 11,3 proc. - powiedziała wczoraj wiceminister pracy i polityki społecznej Czesława Ostrowska.

Więcej www.mpips.gov.pl

■  Światowy Szczyt Rodziny. Wczoraj podczas Światowego Szczytu Rodziny w Warszawie w sesji poświęconej zapobieganiu śmiertelności matek, noworodków oraz dzieci wzięły udział m.in. Maria Kaczyńska oraz Jolanta Kwaśniewska. Dyskutowano także na temat taniego budownictwa dla rodzin i edukacji. W trakcie czterodniowego szczytu, który zakończy się jutro, przedstawiciele kilkudziesięciu krajów poruszyli m.in. kwestie dotyczące zdrowia matki i dziecka, zapobiegania AIDS, ubóstwa, edukacji oraz skutków migracji.

■  Wigilijne DzieŁo Pomocy Dzieciom. 4,5 mln wigilijnych świec rozprowadzi w tym roku Caritas Polska wspólnie z Diakonią Kościoła ewangelicko-augsburskiego i Ośrodkiem Miłosierdzia Eleos Kościoła prawosławnego podczas akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Tegoroczna akcja, która rozpocznie się 2 grudnia - w pierwszą Niedzielę Adwentu - przebiegać będzie pod hasłem Edukacja szansą dzieci ubogich, a pozyskane z niej środki finansowe w całości zostaną przeznaczone na stworzenie równych szans dzieciom z rodzin najuboższych.

Więcej www.caritas.pl

■  340 zabiegów usunięcia ciĄŻy. W 2006 roku wykonano 340 zabiegów usunięcia ciąży. W 82 przypadkach przyczyną usunięcia ciąży było zagrożenie życia i zdrowia kobiety, 246 kobiet zdecydowało się usunąć ciążę ze względu na wynik badania prenatalnego (wskazujący na prawdopodobieństwo uszkodzenia płodu), w 12 przypadkach kobiety podjęły taką decyzję, gdy ciąża była wynikiem czynu zabronionego.

■  Stypendia ŚlĄskiego Funduszu Stypendialnego. Siedemdziesięcioro szczególnie uzdolnionych studentów z woj. śląskiego pochodzących z niezamożnych rodzin odebrało w Katowicach stypendia Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego. Semestralne stypendium wynosi 1,5 tys. zł i wypłacane jest w comiesięcznych ratach. Ubiegający się o nie studenci muszą być mieszkańcami woj. śląskiego, mieć średnią ocen co najmniej 4,5 oraz sytuację ekonomiczną, która może zagrażać dalszemu ich kształceniu.

Więcej www.sfs.katowice.pl