■ STOPA BEZROBOCIA CORAZ NIŻSZA. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia wyniosła w październiku 2007 r. 11,3 proc. wobec 11,6 proc. we wrześniu. W październiku 2006 r. stopa ta wynosiła 14,9 proc. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w październiku wyniosła 1 720,9 tys. osób, czyli zmniejszyła się o 56,9 tys. (3,2 proc.) wobec poprzedniego miesiąca, zaś w ujęciu rocznym obniżyła się o 580,9 tys. osób. Poprzedni rząd zakładał, że na koniec 2007 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniesie około 1,7 mln osób, a stopa bezrobocia ukształtuje się na poziomie 11,3 proc., a na koniec 2008 roku wyniesie 9,9 proc.

Więcej www.stat.gov.pl

■ DNI OTWARTE W ZUS I W PFRON. Już 3 grudnia we wszystkich oddziałach wojewódzkich ZUS oraz PFRON będzie dzień otwarty. Pracownicy obu instytucji będą udzielać porad dotyczących rent z tytułu niezdolności do pracy oraz programów pomocowych dla niepełnosprawnych. Renciści prowadzący firmy uzyskają szczegółowe informacje o nowych zasadach opłacania składek na ZUS w przyszłym roku oraz zasadach ich refundacji przez PFRON. Informacje można uzyskać pod numerem infolinii 0 801 400 400.

Więcej www.zus.pl

■ GMINA WIEJSKA PRZYJAZNA DZIECIOM. 14 spośród ponad 600 gmin, które wzięły udział w ogólnopolskim konkursie Gmina Wiejska Przyjazna Dzieciom, zostało wyróżnionych wczoraj podczas uroczystej gali w Belwederze. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw i programów realizowanych na rzecz dzieci i młodzieży na terenie gmin wiejskich oraz ich popularyzacja. Konkurs zorganizowany przez Biuro Inicjatyw Społecznych Kancelarii Prezydenta RP oraz Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji zainaugurowano w grudniu 2006 r. Przez kilka miesięcy zgłaszały się gminy z całego kraju, które organizowały ciekawe zajęcia dla młodych ludzi.

■ RZECZNIK ZA UPOWSZECHNIENIEM WIEDZY O SEPSIE. Rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski zwrócił się do minister zdrowia Ewy Kopacz z prośbą o wyrażenie stanowiska w kwestii zachorowań na posocznicę wywołaną przez dwoinkę zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych oraz skali tego zjawiska, monitoringu sytuacji, przestrzegania procedur, a także działań i zamierzeń resortu w tym zakresie. RPO zasugerował upowszechnienie tego stanowiska w uzasadnionych przypadkach.

Więcej www.brpo.gov.pl

■ STRAJK OSTRZEGAWCZY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. Dwugodzinny strajk ostrzegawczy zapowiedziały na jutro pielęgniarki i położne z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Żądają wyższych pensji o 660 zł miesięcznie. - Od godziny 8 do 10 opiekę nad chorymi będą sprawować pielęgniarki oddziałowe oraz lekarze - powiedziała Katarzyna Markowska ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w WSzS.