ChcĄ więcej pieniędzy na zdrowie. Samorząd lekarski oczekuje od minister zdrowia Ewy Kopacz, że będzie zabiegać o zwiększenie nakładów na zdrowie. To jest warunkiem powodzenia jakichkolwiek reform - powiedział prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Konstanty Radziwiłł. Także, zdaniem przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztofa Bukiela, nie uda się nic zmienić w opiece zdrowotnej bez radykalnych zmian, w tym dotyczących finansowania. OZZL zwrócił się do nowej minister o rozwiązanie dotyczące zgody lekarzy na tzw. klauzulę opt-out, czyli możliwość wydłużenia ich czasu pracy do 78 godzin tygodniowo (norma unijna - 48 godz.).

Więcej www.nil.org.pl

Żywienie i aktywność fizyczna uczniów. Rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski oraz Instytut Żywności i Żywienia wraz z Instytutem Pomnikiem - Centrum Zdrowia Dziecka opracował Kartę Żywienia i Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży w Szkole. Obecnie kilkanaście procent uczniów przychodzi na lekcje na czczo, a obiad w domu spożywa tylko 70-80 proc. uczniów. Dlatego jednym z głównych punktów Karty jest zapewnienie im racjonalnych posiłków i napojów, a także możliwość uprawiania aktywności fizycznej w szkołach.

Więcej www.brpo.gov.pl

Węgry otwierajĄ rynek pracy dla Rumunów. Od nowego roku Węgry otwierają rynek pracy dla obywateli Rumunii. Już obecnie wykwalifikowani rumuńscy pracownicy bez trudu znajdują na Węgrzech pracę w określonych zawodach. Kraj ten boryka się z brakami w zatrudnieniu w niektórych sektorach gospodarki i miejsca pracy są atrakcyjne dla etnicznych Węgrów mieszkających w Rumunii. W poszukiwaniu lepszej pracy od 1989 roku Rumunię opuściło około 2 mln obywateli, co stanowi prawie jedną dziesiątą ludności kraju.

Uczelnie będĄ wspólnie edukować mŁodzieŻ. Naukowcy prowadzący lekcje lub koła przedmiotowe w podstawówce, gimnazjum czy liceum albo grupa uczniów na specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach na uczelni - takie możliwości daje porozumienie na rzecz edukacji, podpisane przez władze Białegostoku i miejscowych uczelni. Dokument podpisali przedstawiciele miejscowych uczelni publicznych i niepublicznych oraz prezydent Białegostoku.

Więcej www.bialystok.pl