Dodał, że największy spadek zatrudnienia dotyczy takich działów jak: produkcja odzieży, samochodów, mebli oraz surowców niemetalicznych.

Jak zaznaczył prezes GUS, stopa bezrobocia na koniec marca wyniosła 11,2 proc. ludności aktywnej zawodowo i była po raz pierwszy od 2003 r. wyższa niż rok wcześniej. W lutym tego roku i w marcu 2008 r. było to 10,9 proc.

"Wzrosła liczba powiatów, w których bezrobocie przekracza 20 proc."

Oleński zauważył, że wzrosła liczba powiatów, w których bezrobocie przekracza 20 proc. Największa koncentracja bezrobocia jest na terenach, które od lat "przodują" pod tym względem - jest to głównie region Polski Północnej.

Najwyższa stopa bezrobocia w marcu była w woj.: warmińsko-mazurskim (19,1 proc.), zachodniopomorskim (15,5 proc.), kujawsko- pomorskim (15,2 proc.) oraz w świętokrzyskim i lubuskim (po 15 proc.), a najniższa - w woj. wielkopolskim, mazowieckim i śląskim (pow. 8 proc.).

44,5 proc. bezrobotnych mieszkało na wsi. Największy wzrost bezrobocia nastąpił w woj.: wielkopolskim, śląskim, pomorskim i małopolskim.

Większość zarejestrowanych bezrobotnych to osoby, które wcześniej pracowały zawodowo - jest to prawie 1,4 mln osób. Najliczniejszą grupę stanowiły wśród nich osoby w wieku 25-34 oraz 45 - 54 lata. Pracy poszukują najczęściej osoby z wykształceniem gimnazjalnym i zawodowym. Ponad 28 prac. starających się o zatrudnienie czeka na nie więcej niż rok.