Ustawa wprowadzająca w życie trzy inne ustawy zdrowotne – o rzeczniku praw pacjenta, o konsultantach oraz o akredytacji w ochronie zdrowia – została uchwalona przez Sejm. Dzięki temu ustawy te wejdą w życie. Mimo że zostały one uchwalone w listopadzie ubiegłego roku (wchodziły w skład tzw. pakietu zdrowotnego przygotowanego przez PO) było to niemożliwe, bo nie zostały w nich określone dokładne daty, od kiedy nowe przepisy mają obowiązywać. Te znalazły się w innej ustawie, która została jednak zawetowana przez prezydenta. W takiej sytuacji rząd przygotował nowy projekt ustawy wprowadzającej.

Zgodnie z uchwaloną już ustawą wprowadzającą, ustawa o konsultantach oraz o akredytacji w ochronie zdrowia wejdą w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jedynie przepisy dotyczące ustawy o rzeczniku (z wyjątkiem art. 41–46 i art. 57) zaczną obowiązywać z dniem ogłoszenia ustawy wprowadzającej.

W czasie głosowań nad ustawą wprowadzającą posłowie odrzucili poprawkę PiS, która miała na celu usunięcie przepisu o nadaniu rzecznikowi praw pacjenta uprawnień do nakładania na organizatora strajku, zorganizowanego wbrew przepisom ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, kary do pół miliona złotych. Nielegalny strajk w szpitalu narusza bowiem zbiorowe prawa pacjentów.

Marek Twardowski, wiceminister zdrowia, argumentował, że odrzucenie poprawki jest konieczne. Jego zdaniem, nie ma żadnej kolizji między ustawą o prawach pacjenta i ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Tymczasem Bolesław Piecha, szef sejmowej Komisji Zdrowia, twierdził, że taka kolizja istnieje i może to być powodem uznania ustawy za niekonstytucyjną.

Uchwaloną ustawą wprowadzającą musi jeszcze zająć się Senat. Jeżeli nie zostaną zgłoszone do niej żadne poprawki, zostanie ona przekazana do podpisu prezydentowi.