Akceptację posłów zyskała m.in. poprawka przewidująca, iż żołnierze zawodowi, którzy wrócili do kraju z misji zagranicznych, mają prawo do bezpłatnego leczenia (rehabilitacji) nie tylko w trakcie turnusów leczniczo-profilaktycznych, na które skieruje ich lekarz, ale również po nich.

Sejm przyjął także poprawkę, według której żołnierzom pełniącym służbę kandydacką powinny przysługiwać analogiczne uprawnienia w zakresie ochrony zdrowia, jakie przysługują żołnierzom zawodowym.

Większość poprawek miała charakter redakcyjny lub formalny.

Nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta.

Znowelizowana na początku marca przez Sejm ustawa wprowadziła nową kategorię zdolności do zawodowej służby wojskowej z ograniczeniami. Oznacza to, że - w zależności od orzeczenia komisji lekarskiej - np. żołnierze ranni na misjach albo tacy, którzy w związku ze służbą zapadli na jakąś chorobę, będą mogli nadal służyć w wojsku, mimo że nie spełniają wszystkich kryteriów zdrowotnych.

Nowela ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych ma wejść w życie 1 stycznia 2010 r.