ORZECZENIE

Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach niepublicznych, którzy do końca 2008 roku mieli 30-letni okres składakowy i nieskładkowy, w tym 20 lat pracy w szkołach, przedszkolach publicznych lub niepublicznych, będą mogli złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek. Wczoraj Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 91b ust. 2 pkt. 4 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela jest niezgodny z ustawą zasadniczą.

Wniosek do TK skierował rzecznik praw obywatelskich, do którego wpływały skargi nauczycieli, którzy po wielu latach pracy w przedszkolu publicznym kontynuowali zatrudnienie w tej samej placówce, tyle że mającej już status przedszkola niepublicznego. Zdaniem RPO w powszechnym systemie emerytalnym nie powinno się faworyzować pracowników tzw. strefy publicznej. Sędziowie TK podzielili opinię rzecznika.

– Nauczyciele pracujący w przedszkolu nie mogą być dyskryminowani ze względu na podział na placówki publiczne i niepubliczne – mówi sędzia TK Adam Jamróz w uzasadnieniu wyroku.

Trybunał uznał, że uprawnienia nauczycieli do wcześniejszej emerytury powinny wynikać z charakteru wykonywanej pracy, a nie formalnego statusu prawnego poszczególnych typów placówek oświatowych.

Zaskarżona regulacja jest więc niezgodna z zasadą równości, ponieważ ustawowo różnicuje prawo do wcześniejszej emerytury nauczycieli przedszkoli publicznych i nauczycieli przedszkoli niepublicznych, należących do tej samej kategorii zawodu nauczycielskiego. Tym samym, jak wskazał TK, została naruszona konstytucyjna zasada sprawiedliwości społecznej.

– Wyrok TK powoduje, że na wcześniejsze emerytury będą mogli przechodzić nauczyciele pracujący w przedszkolach, którzy pod koniec ubiegłego roku spełnili warunki stażowe – mówi Lesław Nawacki, dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczeń Społecznych RPO.

Tłumaczy, że wyrok umożliwi im przejście na wcześniejszą emerytury bez względu na wiek.