ZMIANA PRAWA

Resort obrony narodowej przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania osób do odbycia tej służby w 2009 roku. Stało się tak po opublikowaniu przez nas w środę artykułu, który wskazywał, że osoby odchodzące z wojska po siedmiu, a nie dziewięciu miesiącach służby, nie będą mieć prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Projekt zakłada skrócenie okresu służby nawet do sześciu i pół miesiąca. Ma to dotyczyć powołanych do armii w listopadzie i grudniu 2008 roku. Aby uniknąć zarzutu, że pozbawi to w ten sposób żołnierzy prawa do zasiłku, resort chce im umożliwić pozostanie w wojsku do czasu nabycia takiego prawa (240 dni służby).

– Wszyscy żołnierze zasadniczej służby wojskowej, którzy będą podlegać ewentualnemu wcześniejszemu zwolnieniu, będą mieli zagwarantowaną możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych – mówi płk Roman Siciński ze Sztabu Generalnego WP.

Wcześniejsze zwolnienie z wojska i przeniesienie do rezerwy będzie dotyczyło żołnierzy, którzy zostali powołani w terminach 4–6 listopada i 2–4 grudnia 2008 r. Termin ich zwolnienia został wyznaczony na 23–25 czerwca tego roku. Żołnierze, którzy w tym czasie zostaną przeniesieni do rezerwy, nie nabędą prawa do zasiłku. Przysługuje on żołnierzom po ośmiu miesiącach służby.

Dla żołnierzy, którzy nie mają perspektyw na znalezienie pracy i chcieliby nabyć prawo do zasiłku, będą mogli wydłużyć służbę do ośmiu miesięcy. I tak dla powołanych w listopadzie służba będzie trwała do 6–8 lipca, a w grudniu do 3–5 sierpnia. Żołnierze, którzy będą chcieli otrzymać taki zasiłek, powinni zgłosić się z pisemnym wnioskiem do dowódcy jednostki wojskowej o umożliwienie im odbycia dłuższej służby. Projekt nie określa jednak, w jakim terminie żołnierz powinien złożyć taki wniosek i czy zawsze będzie pozytywnie rozpatrzony. Resort obrony szacuje, że na tej decyzji zaoszczędzi około 18,5 mln zł.

Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

441,5 zł zasiłku dla bezrobotnych otrzymuje żołnierz zasadniczej służby wojskowej po zwolnieniu z wojska