TK rozpatrzył wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, uznając jeden z przepisów Karty Nauczyciela za niezgodny z konstytucją.

Dotychczas prawo do przejścia na emeryturę po trzydziestoletnim okresie zatrudnienia, w tym dwudziestoletnim w charakterze nauczyciela, mieli jedynie ci nauczyciele przedszkolni, którzy pracowali w placówkach publicznych.

Sprawa dotyczy nauczycieli przedszkoli niepublicznych, którzy urodzili się w latach 1949-1968, i którzy do końca 2008 r. mają za sobą trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym dwadzieścia lat pracy w zawodzie nauczyciela.

Zdaniem RPO, uzależnienie prawa do nauczycielskiej emerytury od kryterium publicznego statusu przedszkola i pozbawienie prawa do tego świadczenia nauczycieli niepublicznych przedszkoli oznacza dyskryminacyjne i niesprawiedliwe potraktowanie nauczycieli z placówek niepublicznych.

"W pismach do Rzecznika nauczyciele podkreślają, że prawa do emerytury bez względu na wiek nie mają np. ci nauczyciele, którzy wiele lat pracowali w przedszkolach publicznych, a potem kontynuowali pracę w tej samej placówce, tylko mającej status przedszkola niepublicznego" - powiedział przedstawiciel RPO, Lesław Nawacki.

Ze stanowiskiem Rzecznika zgodził się poseł Wojciech Szarama (PiS), który w tej sprawie reprezentował parlament. Jego zdaniem, rygory pracy zarówno nauczycieli w przedszkolach niepublicznych jak i publicznych, są takie same.

W uzasadnieniu wyroku Trybunału sędzia Adam Jamróz powiedział, że zróżnicowanie prawa do emerytur dla nauczycieli przedszkolnych w oparciu o kryterium prawnej formy placówki jest niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP dotyczącym równości obywateli wobec prawa.

"Kryterium istotnym dla przyznania prawa do nauczycielskiej emerytury jest rodzaj wykonywanej pracy, zarówno w przedszkolu publicznym jak i niepublicznym. Chodzi o pracę nauczycielską, której przebieg i zadania wspólne dla wszystkich nauczycieli zostały określone w Karcie Nauczyciela" - powiedział Jamróz.