PROBLEM

Jestem zatrudniony w agencji pracy tymczasowej. Z racji posiadanych kwalifikacji mój pracodawca bardzo często kieruje mnie do pracy do firm z nim współpracujących. Ostatnio zdarzyło się, że między kolejnymi umowami o wykonanie konkretnej pracy były dwa czy trzy dni przerwy. Czy w przypadku następujących po sobie umów o pracę z pracownikiem tymczasowym pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracy po zakończeniu każdej z umów, jeżeli występują jedna czy dwudniowe przerwy pomiędzy poszczególnymi umowami (np. sobota i niedziela)? Czy możliwe jest zatrudnienie pracownika tymczasowego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony?

CZYTELNICY RADZĄ

Filip2: Nie jesteś pierwszą osobą, która pyta o pracę tymczasową. Jak sama nazwa wskazuje, nie jest to praca stała. Jesteś zatrudniony w danej firmie albo na wykonanie konkretnej pracy, albo na czas określony. Na przykład pracujesz na kasie w hipermarkecie, bo kasjerki mają urlopy. Wrócą, ty pójdziesz do pracy w innej firmie.

Asia: Pracodawca musi wydać pracownikowi świadectwo pracy. Gdyby tego nie zrobił, masz prawo skierować sprawę do sądu pracy. Jednak jeśli jesteś przez niego zatrudniony ponownie, możesz poczekać i otrzymać jedno świadectwo pracy opiewające na kilka umów.

PIP WYJAŚNIA

Pracodawca ma obowiązek wydać niezwłocznie pracownikowi świadectwo pracy. Wynika to z artykułu 97 par. 1 Kodeksu pracy. Jeżeli jednak bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę dotychczasowy pracodawca nawiązuje kolejną umowę o pracę, jest on zobowiązany wydać świadectwo pracy tylko wówczas, gdy pracownik zgłosi takie żądanie. Jeżeli nawiązanie kolejnego stosunku pracy nie następuje bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy, a taka sytuacja ma miejsce w pytaniu, to świadectwa pracy powinny zostać wydane.

Na podstawie par. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. nr 60, poz. 282 z późn. zm.), pracodawca wydaje świadectwo pracy pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Jeżeli wydanie świadectwa nie jest możliwe, pracodawca nie później niż w ciągu siedmiu dni od ustania stosunku pracy przesyła świadectwo pracy za pośrednictwem poczty lub doręcza w inny sposób.

Jednocześnie warto pamiętać, że zgodnie z art. 7 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2003 r. nr 166, poz. 1608 z późn. zm.) agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony lub wykonania określonej pracy. Nie ma zatem prawnych możliwości zatrudniania pracowników tymczasowych w formule prawnej umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony. Taki typ umów wskazany przez ustawodawcę związany jest z charakterem pracy wykonywanej w opisywanej formule, która, jak sama nazwa wskazuje, ma charakter tymczasowy.

BW