Przedsiębiorcy będą musieli od 1 stycznia 2010 r. zapłacić składkę wypadkową za pracujących dla nich zleceniobiorców i osoby wykonujące pracę agencyjną poza siedzibą firmy. Między innymi taką poprawkę wniósł Senat do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe. Senat nie zakwestionował podstawowej regulacji tej ustawy. Przewiduje umorzenie zaległych składek i odsetek z tytułu prowadzenia firmy osobom zatrudnionym na etacie i przebywającym na urlopie macierzyńskim i wychowawczym od 1999 roku do daty wejścia w życie ustawy. Jeśli ustawa zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw w maju, to wejdzie w życie we wrześniu.

Osoby, które w tym okresie były na urlopie macierzyńskim, a już nie prowadzą biznesu, otrzymają zwrot pieniędzy. Powinny je dostać w ciągu miesiąca od doręczenia jej decyzji ZUS o wysokości zwrotu kwoty nadpłaty.

Ale już osobom przebywającym wcześniej na urlopie wychowawczym ZUS zwróci tylko umorzone odsetki od składek. ZUS zwróci odsetki dopiero po 1 stycznia 2010 r., w ciągu pięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy.