Zmiana prawa - Do końca 2010 roku stacje ratownictwa medycznego będą miały czas na wymianę uniformów m.in. członków karetek pogotowia.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie oznaczania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz sposobu oznakowania jego jednostek, centrów powiadamiania ratunkowego, a także wymagań dotyczących umundurowania członków karetek pogotowia.

Wprowadzenie jednolitego oznakowania dla wszystkich jednostek ratownictwa medycznego, zdaniem resortu zdrowia, umożliwi lepszą niż dotychczas ich identyfikację, co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa pracy, szczególnie członków karetek pogotowia.

Zgodnie z propozycją resortu zdrowia, lekarze, ratownicy, pielęgniarki, którzy tworzą zespoły ratownicze, do końca 2010 roku będą mieć dotychczasowe umundurowanie. Dopiero od 2011 roku muszą mieć nowe. Natychmiastowa zmiana umundurowania wpłynęłaby, szczególnie w stacjach pogotowia ratunkowego, na wzrost dodatkowych kosztów. Ponadto byłyby kłopoty z zapewnieniem dostaw kilkudziesięciu tysięcy kompletów nowego umundurowania. W związku z tym rozporządzenie umożliwia wymianę uniformów w miarę ich zużywania.

DOMINIKA SIKORA

dominika.sikora@infor.pl