Osoba, która straciła pracę, może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny. Mając taki status, może zdobyć nowe kwalifikacje i znaleźć zatrudnienie za pieniądze z Funduszu Pracy. Starosta zapłaci za jej szkolenie na zewnętrznym kursie albo u pracodawcy. Osoba taka może jednak stracić te uprawnienia wraz z utratą statusu bezrobotnego. Stanie się tak, jeśli nie zgłosi się w terminie (bez uzasadnionej przyczyny) na wezwanie urzędu pracy w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy proponowanej pomocy (np. szkolenia lub stażu). Pozbawienie statusu bezrobotnego nastąpi na 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, na 180 dni w przypadku drugiej, a na 270 dni - trzeciej i każdej kolejnej.

Starosta może też sfinansować szkolenie pracowników, którzy ukończyli 45 lat, i niektórych osób poszukujących pracy.

Dla bezrobotnych szkolenia i studia

Od 1 lutego tego roku obowiązują nowe przepisy o szkoleniach dla bezrobotnych. Jeśli starosta wyrazi zgodę na szkolenie zaproponowane przez bezrobotnego, zapłaci za nie maksymalnie ponad 9 tys. zł (trzy średnie płace). Jeśli to urząd pracy skieruje go na szkolenie, wtedy poniesie pełne jego koszty, nawet jeśli okażą się wyższe niż 9 tys. zł.

Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nawet do 24 miesięcy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.