Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazało już województwom dodatkowe pieniądze ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 uzyskane w wyniku zmian kursu euro wobec złotego.

Jak dowiedziała się Gazeta Prawna, sporą część tych dodatkowych pieniędzy regiony przeznaczą na programy stypendialne dla uczących się (Działanie 2.2 ZPORR). W woj. pomorskim są już podpisywane umowy z beneficjentami, ale w większości regionów konkursy jeszcze trwają lub wkrótce zostaną ogłoszone. Do 24 kwietnia starostwa powiatowe i gminy prowadzące na swoim terenie szkoły ponadgimnazjalne, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym, mogą składać projekty w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie.

Na realizację programu stypendialnego w tym województwie zostanie przeznaczone ponad 13 mln zł. Stypendia za rok szkolny 2008-2009 otrzyma przed wakacjami 7 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Będą wypłacone z dołu w formie jednorazowego świadczenia, za okres nie dłuższy niż 9 miesięcy, w wysokości do 250 zł miesięcznie.

Natomiast marszałek woj. lubelskiego zdecydował się przeznaczyć 4 mln zł z poprzedniego okresu programowania na stypendia dla studentów pochodzących z obszarów wiejskich i małych miast. Będą oni mogli sami ubiegać się o dofinansowanie w urzędzie marszałkowskim, który ogłosi konkurs na początku maja. Można będzie otrzymać stypendium w wysokości do 2100 zł. Dochód na osobę w rodzinie studenta w 2007 roku nie może być wyższy niż 504 zł. Środków wystarczy na przyznanie pomocy finansowej dla 2088 osób.