Trzy spośród czterech rodzajów umów o pracę charakteryzują się tym, że czas ich trwania określają strony przy ich zawieraniu. Są to: umowa na okres próbny, umowa na czas określony (w tym umowa na czas zastępstwa) i umowa na czas wykonania określonej pracy. Ze względu na tę wspólną ich cechę nazywa się je umowami terminowymi.

Umowa o pracę na czas określony

Umowę na czas określony można zawrzeć z każdym pracownikiem, z wyjątkiem pracownika młodocianego, nieposiadającego kwalifikacji zawodowych. Tego pracownika można bowiem zatrudnić wyłącznie na podstawie odrębnej umowy w celu przygotowania zawodowego (art. 191 par. 2 k.p.).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.