Pracodawcy zazwyczaj nie są wystarczająco przygotowani do przeprowadzania zwolnień, brakuje im praktycznej wiedzy z tego obszaru, traktują zwolnienia jak niewdzięczny obowiązek, który najchętniej delegują komuś innemu (np. działowi HR).

Zdarza się, że pracodawcy boją się zmierzyć z problemem, czują się winni i najczęściej chcą to mieć jak najszybciej za sobą. Decydują się przy tym jedynie na konieczne z punktu widzenia prawa działania: wręczenie pracownikom wypowiedzeń i wypłacenie należnych ich odpraw.

Tak zwalniany pracownik może czuć się zlekceważony i pokrzywdzony. Długo jeszcze po takim pożegnaniu wystawia byłemu pracodawcy złe świadectwo. Bywa nawet, że sprawa znajduje swój finał w sądzie pracy, co może mieć negatywny wymiar materialny, ale przede wszystkimi promocyjny. Pracownicy pozostający w firmie bacznie obserwują bowiem sposób, w jaki firma rozstaje się z ich kolegami. Jeśli robi to nieudolnie, tracą do niej zaufanie.

Wspomaganie pracownika

Nowocześnie zarządzane firmy, znając potencjalne koszty związane z nieumiejętnie przeprowadzonymi redukcjami zatrudnienia, wiedzą, że opłaca się zadbać o zwalnianego pracownika, nie tylko ze względu na udzielaną pomoc dla tych, którzy odchodzą, ale również, a może przede wszystkim, na podniesienie motywacji tych, którzy zostają.

Coraz częściej oprócz świadczeń wynikających z kodeksu pracy oferują one zwalnianym pracownikom pomoc, zapraszając do współpracy firmy outplacementowe. Outplacement (zwolnienie monitorowane) to praktyczne programy wsparcia prowadzone wewnętrznie, przez dział HR, lub specjalnie do tego celu wynajęte firmy konsultingowe. Ich zadaniem jest podniesienie skuteczności zwalnianych pracowników w procesie poszukiwania nowej pracy.

Jeśli outplacement nie jest prowadzony przez wewnętrznych specjalistów, ważny jest wybór konsultantów przeprowadzających outplacement. Nie powinien być on przypadkowy. Ważne jest, aby zwrócić uwagę, czy są to praktycy, posiadający doświadczenie nie tylko w obszarze rekrutacji, ale i w obszarze biznesowym. Wtedy ich doradztwo nie tylko skupia się na przygotowaniu dobrego CV i listu motywacyjnego, ale też na bazie znajomości zakresu obowiązków, wiedzy i kompetencji pracownika, potrafią doradzić mu dodatkowe obszary poszukiwań nowego zatrudnienia.

Ważne jest także, żeby osoby prowadzące program, w swojej karierze z sukcesem przeprowadzały już podobne projekty. Dodatkowym atutem jest możliwość uzupełnienia zespołu konsultantów o psychologa lub coacha (trenera), który w oparciu o profesjonalne testy i badania będzie potrafił ocenić mocne strony kandydata i bazując na nich wypracować najlepszy, indywidualnie dopasowany kierunek dalszego rozwoju.