Według danych niemieckiego ministerstwa pracy miesięcznie w charakterze opiekunek w ich kraju przebywa blisko 180 tys. emigrantów z nowych krajów UE. Szacuje się, że ok. 100 tys. z nich to Polacy. Tylko 4 do 5 tys. z nich pracuje legalnie. Reszta to tzw. szara strefa. Zapotrzebowanie na polskie opiekunki, szczególnie do osób starych i przewlekle chorych mimo pogłębiającego się kryzysu w Niemczech nadal jest bardzo wysokie.

Tymczasem niemieckie przepisy dotyczące zatrudnienia wciąż są bardzo restrykcyjne w stosunku do cudzoziemców. Całkowite otwarcie rynku pracy ma nastąpić nie wcześniej niż w 2011 roku. Tymczasem na legalną pracę bez konieczności ubiegania się o pozwolenia mogą liczyć jedynie przedstawiciele wąskiej grupy zawodów, a nie specjaliści wszystkich branż.

Zarejestrowanie działalności

Chcąc legalnie pracować w Niemczech, wiele osób decyduje się obecnie na założenie własnej działalności gospodarczej. Unijne przepisy dają bowiem przedsiębiorcom prawo do swobodnego świadczenia usług na obszarze całej Wspólnoty. Postępuje tak też wiele Polek wyjeżdżających do Niemiec do opieki nad osobami starszymi.

- Można założyć własną działalność w Polsce lub w Niemczech. Obie czynności są obecnie bezpłatne. Zgłoszenie do rejestru działalności w Niemczech odbywa się praktycznie od ręki - mówi Dorota Lewandowska z firmy GKT Serwis z Poznania, która pośredniczy w kontaktowaniu polskich opiekunek z niemieckimi zleceniodawcami.

Osoby prowadzące w Niemczech samodzielną działalność gospodarczą (selbstständige Erwerbstätigkeit) stanowią jednoosobowe przedsiębiorstwo (Einzelunternehmen) i podlegają regulacjom kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch BGB).

Zasady rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej reguluje zaś ustawa o prowadzeniu działalności gospodarczej - Gewerbeordnung (GewO).

Poza zgłoszeniem działalności gospodarczej w urzędzie ds. gospodarczych (Gewerbeamt/Wirtschaftsamt) właściwym dla miejsca siedziby przedsiębiorstwa, trzeba też dopełnić formalności związanych z uzyskaniem numeru podatkowego (Steuernummer), rejestracją w branżowej kasie chorych oraz opłaceniem ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.

Od 1 stycznia 2009 r. w życie weszły nowe przepisy nakazujące przedsiębiorcom wykup obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Najtańsze kosztuje, w zależności od regionu, od 80 do 200 euro miesięcznie. Samozatrudnieni w Niemczech nie muszą opłacać obowiązkowo składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ani na wypadek utraty pracy.

- Minimalna składka miesięczna na dobrowolne ubezpieczenia wynosi obecnie około 500 - 600 euro - informuje Dorota Lewandowska.