Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS zakończył przyjmowanie wniosków w konkursie dotyczącym PodDziałania 1.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Można było się ubiegać o dotację na założenie przyzakładowego przedszkola lub rozwijanie innych form opieki nad dziećmi. Wpłynęło 51 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 44 mln zł. Uzyskanie dotacji nie będzie jednak łatwe, ponieważ Departament Wdrażania EFS ma do podziału tylko 16 mln zł. Projektodawcy wnioskowali o dotacje w wysokości od 79 tys. do 3, 5 mln zł. Wkład własny nie był wymagany.

- 15 proc. wartości projektu można przeznaczyć na zakup sprzętu lub leasing pojazdu - mówi Magdalena Świdnicka-Wołyńska, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania EFS w MPiPS. Tłumaczy, że Działanie 1.3 ma wyjątkowo zwiększony limit na tego typu wydatki, który wynosi w PO KL 10 proc.

Na razie ze względów proceduralnych organizator konkursu nie ujawnia, ile projektów dotyczy utworzenia przyzakładowego przedszkola, a ile wdrożenie alternatywnej formy opieki nad dziećmi. Do 21 kwietnia Departament Wdrażania EFS ma czas na przeprowadzenie formalnej oceny wniosków. Następnie zostanie powołana Komisja Oceny Projektów, która dokona oceny merytorycznej projektów. Na początku maja powinny być już znane wyniki konkursu.

Na Poddziałanie 1.3.2 w latach 2007-2013 jest przewidziane około 9 mln euro, a to oznacza, że w tegorocznym konkursie zostanie wykorzystana prawie połowa tych środków. Następny konkurs zostanie ogłoszony za rok. Wnioskodawcy, którzy nie otrzymają unijnej dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, mogą się starać o dofinansowanie na utworzenie nowego przedszkola w tegorocznych konkursach regionalnych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL.