Ratownicy pracują nad przygotowaniem własnego projektu ustawy, który będzie regulował zasady wykonywania ich zawodu. Tymczasem resort zdrowia wpisał zawód ratownika do konsultowanego właśnie projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych. Projekt ten reguluje warunki wykonywania 22 zawodów (oprócz ratownika) tak różnych profesji jak asystentka dentystyczna, higienistka szkolna, optometrysta czy masażysta i fizjoterapeuta. Przedstawiciele tych zawodów podkreślają, że dokładne opisanie kwalifikacji uprawniających do wykonywania jednego z tych zawodów jest niezbędne. Nie są jednak przekonani, czy można to zrobić za pomocą jednego aktu prawnego.

- Zawód ratownika wymaga stworzenia odrębnych regulacji ustawowych. Ani obowiązująca ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ani przygotowywany projekt nie reguluje zasad wykonywania tego zawodu w pełnym zakresie - uważa Krzysztof Słupianek, prezes Stowarzyszenia Zawodowego Ratowników Medycznych. (SZRM).

Jak podkreśla, rządowy projekt nie porusza tak istotnych spraw, jak rozwój zawodowy poprzez specjalizację czy stopniowanie zawodu ratownika, a tym samym umożliwienie zdobycia dodatkowych uprawnień. Nie zawiera też przepisów dotyczących zabezpieczenia socjalnego ratowników (np. wcześniejszej emerytury).

- Nie przewiduje także możliwości tworzenia przez ratowników własnego samorządu. Te wszystkie sprawy chcemy zawrzeć w naszym projekcie - dodaje Krzysztof Słupianek.

Ratownicy nie chcą jednak tworzyć samorządu, który wzorem lekarzy oraz pielęgniarek i położnych, będzie opierał się na działaniu regionalnych izb. Proponują raczej powołanie rady ratowników, która ma być niezależna i posiadać możliwość opiniowania np. projektów prawnych.

- Jest jeszcze za wcześnie, aby mówić, czy nasz projekt będzie skierowany do dalszych prac legislacyjnych jako projekt rządowy, poselski czy może obywatelski. Wszystko zależy od tego, jak zostanie przyjęty przez resort zdrowia - mówi Krzysztof Słupianek.

To natomiast zależy od tego, jak potoczą się dalsze prace nad projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych. Stały Komitet Rady Ministrów odrzucił bowiem przedstawiony projekt.

- Komitet zdecydował o konieczności przedstawienia analizy tych zawodów, których wykonywanie bez odpowiednich kwalifikacji stwarza szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów i wymagających zmiany aktualnie obowiązujących przepisów - mówi Krzysztof Suszek, dyrektor Biura Prasy i Promocji w Ministerstwie Zdrowia.

1,73 mld zł

przeznaczy w tym roku budżet na finansowanie ratownictwa medycznego