"Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca lutego br.) wyniosła w marcu 2009 roku 11,2 proc. i w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,3 punktu procentowego" - podano w komunikacie.

Liczba bezrobotnych wyniosła 1.758,3 tys. osób i wzrosła o 39,5 tys. osób w ujęciu miesięcznym (2,3%).

"Należy zauważyć, że liczba bezrobotnych w marcu w porównaniu do lutego zwiększyła się po raz ostatni w marcu 2001 r. i wzrost wyniósł wówczas 21,8 tys. osób, tj. 0,8%" - podkreślił resort.

Według projektu budżetu 2009, stopa bezrobocia wyniesie na koniec tego roku 8,5%. Natomiast minister pracy, Jolanta Fedak powiedziała w marcu, że bezrobocie w 2009 r. nie powinno przekroczyć 14,0%.