Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich, skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego rolników. We wniosku zakwestionował art. 86 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.), zgodnie z którym budżet zobowiązany jest finansować składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników i członków ich rodzin ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego bez względu na wysokość osiąganych przychodów. Autorzy wniosku uważają, że jest to jedynie uzasadnione w przypadku rolników, którzy mają mniej niż hektar gruntów rolnych, gdyż osiągają niewielkie dochody. Finansowanie przez budżet składek wszystkich rolników, także tych zamożniejszych, jest - zdaniem wnioskodawców - niekonstytucyjne.

- Wniosek złożony do TK pomoże w przeprowadzeniu reformy KRUS - uważa Janusz Kochanowski.

Obecnie budżet państwa finansuje ubezpieczenie zdrowotne ponad 1,6 mln rolników i członków ich rodzin ubezpieczonych w KRUS. W tym roku przeznaczył na ten cel 2,8 mld zł.

DOMINIKA SIKORA