■  ŁAMANY ZAKAZ PRACY W HANDLU. W Święto Niepodległości 11 listopada, które jest jednym z 12 świąt w roku, kiedy obowiązuje zakaz pracy w handlu, okręgowe inspektoraty pracy przyjęły 280 zgłoszeń o przypadkach łamania tego zakazu - poinformowała rzecznik głównego inspektora pracy Danuta Samitowska.

Więcej www.pip.gov.pl

■  W NOWYM ROKU KONGRES PRACODAWCÓW. Podczas zaplanowanego na 17 stycznia 2008 r. Kongresu Pracodawców przedstawią oni decydentom i opinii publicznej propozycje dotyczące niezbędnych zmian w relacjach państwo - pracodawcy. Zaprezentują także działania już podejmowane, które służą modernizacji gospodarki i państwa oraz całemu społeczeństwu. Organizatorzy kongresu podkreślają, że zmiana rządu jest dobrym momentem do odejścia od dzisiejszej praktyki, w której pracodawcy bardzo często traktowani są przez państwo i jego przedstawicieli jak wrogowie, albo co najmniej osoby podejrzane, a nie obywatele przyczyniający się do wzrostu dobrobytu Polaków.

■  ABSOLWENCI MEDYCYNY O LEKARSKIM EGZAMINIE PAŃSTWOWYM. Absolwenci akademii medycznych nie popierają Lekarskiego Egzaminu Państwowego w obecnej formule. 62 proc. z nich uważa, że egzaminu tego nie powinno być w ogóle, natomiast 38 proc. dostrzega potrzebę istnienia egzaminu państwowego, ale oczekuje zmian w jego formie. Takie są wyniki ankiety internetowej, jaką przeprowadziło Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Uczelni Medycznych Hipokrates.

Więcej www.hipokrates.org.pl

■  NOWY PORTAL CARITAS POLSKA DLA IMIGRANTÓW. Portal www.migranci.caritas.pl zawiera informacje dotyczące form pomocy, bieżących wydarzeń oraz działań podejmowanych dla uchodźców - poinformowała koordynatorka projektu Caritas Katarzyna Sekuła. Wkrótce informacje na stronie będą dostępne w języku rosyjskim i angielskim. Celem projektu jest wsparcie procesów integracji społecznej cudzoziemców, pomoc w edukacji dzieci, doradztwo zawodowe dla dorosłych, jak również zapewnienie pomocy psychologicznej i prawnej dla azylantów, uznanych uchodźców oraz cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany.

Więcej www.migranci.caritas.pl

■  MONITORING USTAWY O ZATRUDNIENIU SOCJALNYM. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyjęło pracę badawczą wykonaną w ramach umowy zawartej z Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dotyczy ona projektu Monitoring ustawy o zatrudnieniu socjalnym. W wyniku jego realizacji powstał raport końcowy, który w wersji elektronicznej jest dostępny dla zainteresowanych podmiotów ekonomii społecznej oraz osób zajmujących się problematyką zatrudnienia socjalnego, działania centrów integracji społecznej oraz aktywnych form pomocy.

Więcej www.mpips.gov.pl