Każdego dnia na stronach powiatowych urzędów pracy pojawiają się oferty pracy firm z danego terenu. Stworzenie internetowej bazy danych umożliwia nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 176, poz. 1243), która weszła w życie 26 października.

- Do tej pory ustawa nie nakładała takiego obowiązku, dlatego niektóre urzędy mogły jedynie wywieszać oferty na tablicach ogłoszeniowych lub umieszczać na stronach internetowych tylko tzw. oferty trudne, których nikt nie chciał przyjąć. W ten sposób możliwość dotarcia z każdą propozycją pracy do jak największej liczby zainteresowanych osób była ograniczona - mówi Aleksandra Skalec z Biura Prasowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Według Urszuli Murawskiej z Urzędu Pracy w Warszawie nowelizacja ma na celu głównie usprawnienie działania publicznych służb zatrudnienia, w tym aktywną pomoc dla bezrobotnych przez swobodny dostęp do informacji o miejscach pracy umieszczanych w internetowej bazie ofert.

- Nasz urząd przyjmuje od pracodawców oferty przesyłane zarówno e-mailem jak i faksem, które staramy się jak najszybciej umieścić na stronie internetowej - dodaje Urszula Murawska.

Ustawodawca jednak wprowadził obowiązek stworzenia spójnej i jednolitej bazy ofert pracy. Urzędy pracy mają więc współpracować, aby była możliwa wymiana informacji o ofertach na terenie całej Polski. Wymiana danych ma dotyczyć głównie tych ofert, które z powodu braków chętnych do pracy w danym rejonie kraju nie mogą być zrealizowane.

- Nie wiemy jak wykonać ten zapis ustawowy, gdyż prowadzenie i udostępnianie internetowej bazy danych leży w gestii ministra pracy. My zaś robimy to, co możemy, i podajemy oferty z naszego terenu na swoich stronach internetowych - wyjaśnia Maciej Bury, odpowiedzialny za stronę informatyczną w Urzędzie Pracy w Warszawie.

Podobnie jest w innych powiatowych urzędach pracy. Jednak na stronach www tych urzędów nie można poznać wszystkich danych pracodawcy poszukującego pracownika i trzeba zgłosić się do niego osobiście (lub telefonicznie).

BOŻENA WIKTOROWSKA

bozena.wiktorowska@infor.pl