■  Akcja Solidarności: Oddajcie nam niedziele. Oddajcie nam niedziele - to hasło ogólnopolskiej akcji plakatowej rozpoczętej przez Sekcję Krajową Pracowników Handlu NSZZ Solidarność. Akcja ma być początkiem debaty publicznej o wprowadzeniu zakazu handlu w niedziele. Jak podkreślił przewodniczący SKPH Alfred Bujara, zakaz pracy w handlu w niedziele powinien być wprowadzony w Polsce specjalną ustawą. Początkowo mogłoby to być ograniczenie pracy w handlu w niedziele np. do godz. 9-13 - dodał.

Więcej www.solidarnosc.org.pl

■  Lekarze chcĄ rozmawiać z nowym rzĄdem. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy zwrócił się do lekarzy, żeby pochopnie nie zgadzali się na podpisywanie tzw. klauzuli opt-out, która umożliwia pracę powyżej 48 godzin tygodniowo. Związek chce, by problem ten został rozwiązany przez nowy rząd. Od stycznia 2008 r. wejdą w życie unijne przepisy, ograniczające czas pracy lekarzy do 48 godzin tygodniowo. Zgodnie z prawem (tzw. klauzula opt-out), lekarz będzie mógł pracować dłużej, nawet do 72 godzin tygodniowo, jeśli wyrazi na to zgodę. Zarząd Krajowy OZZL, zaraz po zaprzysiężeniu nowego rządu, zwróci się w tej sprawie do premiera i ministra zdrowia.

Więcej www.ozzl.org.pl

■  Pielęgniarki zaostrzyŁy protest. Pielęgniarki ze Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach (woj. podlaskie) zaostrzyły protest i na nieokreślony czas odeszły od łóżek pacjentów, protestując w ten sposób przeciwko niskim płacom. Pielęgniarki miały strajkować wczoraj przez dwie godziny, ale po otrzymaniu informacji, że nie dostaną po 500 zł podwyżki, o której rozmawiały z dyrekcją kilka dni temu, postanowiły zaostrzyć strajk.

■  800 milionów zŁotych na programy edukacyjne. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło listę wybranych ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym przez resort w 2007 roku oraz realizujących je podmiotów. Pieniądze zostaną przeznaczone na program edukacyjny w zakresie zasad i norm prawidłowego odżywiania się (i żywienia), program dotyczący transplantacji narządów (i tkanek) oraz na program wsparcia i pomocy psychologicznej w łagodzeniu stresu spowodowanego niepełnosprawnością osób przewlekle chorych. Na cele te przeznaczono łącznie 835 956 złotych.

Więcej www.mz.gov.pl

■  Unijna pomoc dla rynku pracy. Wojewódzkie urzędy pracy w Białymstoku, Szczecinie, Gdańsk i Olsztynie ogłosiły konkursy na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów wspierających osoby bezrobotne oraz rozwijające kwalifikacje zawodowe. W przypadku podwyższenia kwalifikacji, dofinansowanie można uzyskać na szkolenia organizowane dla osób pracujących, które nie ukończyły 45 lat. W woj. białostockim termin składania wniosków mija 12 grudnia, a w pomorskim - 7 stycznia.

Więcej www.efs.gov.pl