■ WZROSŁA LICZBA UMÓW NA CZAS OKREŚLONY. W drugim kwartale 2007 roku liczba umów zawieranych na czas określony zwiększyła się o prawie 300 tysięcy - poinformował sekretarz Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Jacek Rybicki. Wczorajsza konferencja w Warszawie na temat elastycznych form zatrudnienia została zorganizowana przez związek w ramach akcji Polska Przyjazna Pracownikom. Jej celem jest, m.in. debata na temat stałego zatrudnienia, które zdaniem Solidarności jest korzystne dla gospodarki i dla pracownika.

Więcej www.solidarnosc.org.pl

■ KOBIETY NA RYNKU PRACY. Sytuacja kobiet na rynku pracy, mimo widocznej w ostatnich latach poprawy, nadal pozostawia wiele do życzenia. Konfederacja Pracodawców Polskich zwraca uwagę na pilną potrzebę uregulowania spraw ważnych dla rozwoju zawodowego kobiet, np. kwestii elastycznych godzin zatrudnienia. KPP uważa, że trzeba podjąć działania o charakterze promocyjno-edukacyjnym, które mają pokazać i upowszechnić istniejące mechanizmy pozwalające godzić życie zawodowe z innymi obowiązkami, w tym z macierzyństwem.

Więcej www.kpp.org.pl

■ ODESZŁY OD ŁÓŻEK PACJENTÓW. W 15 dniu protestu pielęgniarki ze Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach (woj. podlaskie) odeszły od łóżek pacjentów, protestując w ten sposób przeciwko niskim płacom. Jak poinformowała Anna Suchocka, przedstawicielka protestujących pielęgniarek, otrzymały one od dyrekcji propozycję podwyżki od grudnia, ale pieniądze miałyby być wypłacone dopiero w maju 2008 roku.

Więcej www.ozzpip.org.pl

■ DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Wczoraj odbyła się konferencja w ramach kampanii Warto być za. Do końca listopada za pomocą internetu, SMS lub kuponów konkursowych zamieszczanych w lokalnej prasie można wybierać spośród projektów pomocowych zgłoszonych przez organizacje pozarządowe te, które otrzymają dofinansowanie - w sumie dziesięć projektów otrzyma 1,5 mln zł. 25 proc. ankietowanych przez Pentor Polaków zna pojęcie wykluczenie społeczne, a uzależnienia i choroby psychiczne wskazuje jako główne powody tego zjawiska.

Więcej www.warto.ue

■ ALTERNATYWNE FORMY ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Aktywna Szkoła - to nazwa ogólnopolskiego programu dla szkół mającego na celu zwiększenie aktywności ruchowej uczniów, m.in. poprzez propagowanie takich form jak Nordic Walking i ćwiczenia z Gymstick, jako alternatywnych programów realizacji zajęć wychowania fizycznego. Program zaplanowany został na lata 2007-2015. Nordic Walking to rodzaj marszu ze specjalnymi kijkami, podobnymi do tych używanych w narciarstwie biegowym. Gymstick to z kolei przybór gimnastyczno-rehabilitacyjny (rodzaj kija z przyczepionymi na jego końcach gumami zakończonymi rączkami).