Na koniec października tego roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 1,72 mln osób. Miesiąc wcześniej takich osób było o 53,7 tys. więcej. Tak wynika z najnowszej informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Największy spadek odnotowano w województwach pomorskim (o 4,6 tys., czyli o 5 proc.) i opolskim (o 2 tys. osób, czyli o 4,4 proc.). Od początku roku liczba bezrobotnych spadła o 585 tys. osób (25,3 proc.).

Według resortu pracy wciąż najwięcej osób jest skreślanych z listy bezrobotnych w związku z podjęciem zatrudnienia lub z powodu braku potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Wyłączenia z ewidencji urzędów pracy coraz częściej są też efektem podjęcia pracy subsydiowanej ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. Chodzi m.in. o szkolenia, staże absolwenckie czy dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Rośnie też liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy. W październiku zgłosili oni 112,2 tys. ofert. W porównaniu z wrześniem ich liczba wzrosła o 5,8 tys. (5,4 proc.).

Wzrost liczby ofert pracy odnotowano w jedenastu województwach - największy w województwie opolskim - o 48,9 proc.

Dla porównania, w październiku 2006 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 108,4 tys. ofert pracy. W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2007 roku do pośredniaków zgłoszonych zostało łącznie 1,1 mln ofert pracy, czyli o 118 tys. więcej niż rok temu.

ŁUKASZ GUZA

lukasz.guza@infor.pl