Od 1 stycznia 2008 r. wzrosną wynagrodzenia policjantów, strażaków, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu i straży granicznej. Policjanci, funkcjonariusze BOR i pogranicznicy otrzymają średnio o 436 zł, a strażacy o 500 zł więcej.

Podwyżki gwarantuje im ustawa z 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009 (Dz.U. nr 35, poz. 213). Zgodnie z nią, do 2009 roku, co roku, ma być zwiększany mnożnik służący do obliczenia wynagrodzenia zasadniczego. Jego wysokość na dany rok określa w rozporządzeniu prezes Rady Ministrów. Zatem, aby go zmienić, należy znowelizować rozporządzenie.

31 października Jarosław Kaczyński podpisał cztery rozporządzenia zwiększające mnożnik dla służb mundurowych objętych programem modernizacji. Jednakże zgodnie z ustawą, w porównaniu z obecnym rokiem, mnożniki miały wzrosnąć tylko o około 0,15. Tymczasem premier zwiększył je wszystkim funkcjonariuszom o 0,30. Dzięki temu otrzymają oni większe podwyżki od planowanych przy uchwalaniu ustawy modernizacyjnej.

Arkadiusz Boimski z Biura Prasowego Komendy Głównej Policji dodaje, że od wysokości wynagrodzenia zasadniczego zależą również tzw. dodatki za wysługę lat i funkcyjne. Największe podwyżki otrzymają zatem funkcjonariusze z najdłuższym stażem pracy i pełniący wysokie funkcje.

Ponadto, jeśli nowy rząd zaakceptuje zaplanowaną na 2008 rok wysokość kwoty bazowej dla funkcjonariuszy (mnoży się ją przez wskaźnik), to ich wynagrodzenia zwiększą się dodatkowo o 2,3 proc. W tym roku bowiem kwota ta wynosi 1459,84 zł, a w następnym ma wynieść 1493,42 zł. Taki wzrost oznacza dodatkową podwyżkę średnio o 100 zł.

Zdaniem Arkadiusza Boimskiego mimo takich podwyżek płace w policji i tak nie będą konkurencyjne na rynku pracy. Obecnie osoby rozpoczynające pracę na komisariacie otrzymują około 1550 zł brutto.

- Zwiększenie wynagrodzenia o 700 zł, o tyle ma ono wzrosnąć do 2009 roku, nie musi być wystarczającą zachętą do włożenia munduru - dodaje Arkadiusz Boimski.

Obecnie w całej policji jest prawie 6 tys. wolnych etatów.

Jolanta Góra

jolanta.gora@infor.pl