Pracownik, który przyjął dziecko w wieku do siódmego roku życia na wychowanie i wystąpił do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Przysługuje on przez:

● 20 tygodni w przypadku przyjęcia jednego dziecka,

● 31 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,

● 33 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,

● 35 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci,

● 37 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.