Z raportu wynika też, że już prawie 60 proc. pracujących respondentów widzi objawy kryzysu gospodarczego u swojego pracodawcy. Na spadek zamówień zwraca uwagę blisko 56 proc. badanych, o wstrzymaniu rekrutacji mówi zaś blisko co drugi badany.

Tylko co dziesiąty wskazuje na redukcję zatrudnienia. Mimo to o utrzymanie swojej pracy boi się aż sześciu na dziesięciu badanych.

W opinii internautów grupą zagrożoną największą redukcją jest obecnie kadra kierownicza. W trudnej sytuacji ekonomicznej pracodawcy rezygnują z dodatków pozapłacowych, w tym szkoleń. Obniżenie pensji nastąpiło natomiast w czterech na dziesięć firm, w których pracowali respondenci. Mimo to ponad 40 proc. internautów nie zamierza podejmować żadnych działań związanych z kryzysem. Tylko co dziesiąty chciałby jak najszybciej zmienić pracę.