Osoby prowadzące własne firmy powinny rozważyć, czy w ich przypadku nie jest opłacalne przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w ZUS. Wiąże się to z koniecznością opłacenia składki na to ubezpieczenie. W zamian uzyskuje się prawo do świadczeń w razie choroby, macierzyństwa czy konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny.

Nabycie prawa do zasiłku chorobowego nie jest automatyczne. Osoba ubezpieczona dobrowolnie nabywa prawo do zasiłku chorobowego dopiero po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Do 90-dniowego okresu ubezpieczenia chorobowego zalicza się poprzednie okresy tego ubezpieczenia zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego. Przerwa między tymi okresami nie może jednak przekroczyć 30 dni.

Osoby prowadzące własne firmy, podejmując decyzję o przystąpieniu do ubezpieczenia chorobowego, powinny wiedzieć, że w przyszłości mogą otrzymywać zasiłek chorobowy także po zlikwidowaniu firmy. W takim przypadku zasiłek chorobowy przysługuje za okresy niezdolności do pracy z powodu choroby, lecz nie dłużej niż przez 182 dni. Od zasady tej jest wyjątek. Dla osób, które zachorowały na gruźlicę albo których niezdolność do pracy powstała w trakcie ciąży, okres zasiłkowy wynosi 270 dni.

Gdy ubezpieczony wykorzysta maksymalny okres zasiłkowy, a nadal choruje, może wystąpić do ZUS z wnioskiem o przyznanie mu świadczenia rehabilitacyjnego. Przysługuje ono nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

46,97 złotych minimalna miesięczna składka chorobowego na cały 2009 rok