Telepracownikiem może zostać pracownik pod warunkiem spełnienia dwóch przesłanek. Po pierwsze - u pracodawcy musi obowiązywać porozumienie określające warunki stosowania telepracy. Po drugie pracownik musi wyrazić zgodę na wykonywanie pracy w tej formie z zachowaniem pełnej dobrowolności. Nie jest zatem możliwe uzgodnienie z pracownikiem, że będzie on telepracownikiem, jeżeli u pracodawcy nie obowiązuje porozumienie w sprawie telepracy.

Kiedy można zostać telepracownikiem

Uzyskanie przez pracownika statusu telepracownika może nastąpić zarówno przy zawieraniu umowy o pracę, jak i w trakcie zatrudnienia.

Przy negocjowaniu warunków nawiązania umowy o pracę u danego pracodawcy można zatem uzgodnić, że pracownik będzie wykonywał pracę w formie telepracy. W takim przypadku w treści umowy o pracę dodatkowo określa się warunki jej wykonywania, zgodne z definicją telepracy, a także uwzględniające specyfikę pracy telepracownika. Chodzi tu zatem zwłaszcza o określenie miejsca świadczenia pracy poza zakładem pracy ze wskazaniem, przy pomocy jakich środków komunikacji elektronicznej pracownik będzie wykonywał pracę i rozliczał się z jej wyników z pracodawcą.

Uzyskanie statusu telepracownika może także nastąpić w trakcie zatrudnienia. W takim przypadku bezwzględnie wymagane jest porozumienie między pracownikiem i pracodawcą w tej sprawie, przy czym z inicjatywą modyfikacji warunków zatrudnienia może wystąpić zarówno pracownik, jak i pracodawca.

Nie jest natomiast możliwe stanie się telepracownikiem w drodze wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy (tzw. wypowiedzenie zmieniające) dokonanego przez pracodawcę, bowiem jest to tryb zmiany warunków zatrudnienia dokonywany jednostronnie przez pracodawcę. Pracodawca nie może także czasowo zmienić pracownikowi warunków zatrudnienia na charakterystyczne dla telepracownika, stosując art. 42 par. 4 k.p., co jednoznacznie wynika z przepisów art. 677 k.p.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w Tygodniku Prawa Pracy i Ubezpieczeń.