W ubiegłym roku w warunkach zagrożenia zdrowia lub życia pracowało 594 tys. Polaków, czyli o niecały procent więcej niż w 2006 roku. Jednak aż o 24,6 mln zł, czyli o ponad 34 proc., wzrosła kwota świadczeń wypłacanych pracownikom z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej. Tak wynika z ostatnich danych GUS na temat warunków pracy.

- Tak znaczny wzrost kwoty wypłaconych świadczeń wynika przede wszystkim z faktu, że na rynku pracy brakuje doświadczonych specjalistów, więc pracodawcy sięgają po młodszych, niewykwalifikowanych pracowników - mówi prof. Danuta Koradecka, dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

A najwięcej wypadków przy pracy zdarza się właśnie w pierwszym roku pracy. Dodatkowo, z powodu braku wykwalifikowanych kadr, pracodawcy, chcąc doraźnie zapełnić wakaty, zatrudniają młodych pracowników w systemie pracy sezonowej. Często bez odpowiedniego instruktażu na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Zdarza się tak zwłaszcza w budownictwie, które należy do sektorów, w których najczęściej dochodzi do wypadków przy pracy.

- Tymczasem to właśnie poprzez stworzenie dobrych warunków pracy polscy przedsiębiorcy mogą konkurować z zagranicznymi pracodawcami, którzy oferują wyższe płace - mówi prof. Danuta Koradecka.

Podkreśla jednak, że obecnie krajowe firmy przeznaczają średnio tylko 0,5 - 0,8 proc. przychodów na poprawę warunków pracy swoich podwładnych.

W ubiegłym roku wzrosła także liczba pracowników, którzy korzystają w miejscu pracy z posiłków i napojów profilaktycznych (odpowiednio o 3 i 9 proc.). Zmniejszyła się natomiast liczba pracowników pracujących w szczególnych warunkach, którzy otrzymują z tego tytułu dodatki pieniężne (o ponad 40 tys. osób) oraz dodatkowe urlopy (o 32 tys.). Eksperci podkreślają, że to pozytywne zjawisko, gdyż pracodawcy coraz rzadziej płacą pracownikom za potencjalną utratę zdrowia, a coraz częściej wdrażają w zakładach pracy działania profilaktyczne (np. wydawanie posiłków i napojów).