W Hiszpanii opieka zdrowotna zapewniona jest ubezpieczonemu pracownikowi. Jeśli problemy ze zdrowiem mają związek z wykonywaną pracą, prawo do świadczeń zyska też pracownik nieubezpieczony.
Beneficjentem opieki zdrowotnej w Hiszpanii jest pracownik ubezpieczony, jak również ten, który jest w trakcie wypełniania formalności z tym związanych. Jeżeli nie zostaną one wypełnione należycie z winy pracodawcy, pracownik i tak będzie miał prawo do skorzystania ze świadczeń. Beneficjentami opieki zdrowotnej są też członkowie rodziny pracownika.

Czas trwania świadczenia

Pracownik, który w związku z wykonywanymi obowiązkami doznał urazu lub nabawił się choroby związanej z pracą, ma automatycznie prawo do opieki zdrowotnej, nawet jeżeli nie posiada w danym momencie ubezpieczenia. W przypadku gdy ubezpieczenie wygasa, czas trwania opieki zdrowotnej będzie zależał od tego, czy beneficjent przepracował 90 dni w ciągu ostatnich 365. Jeśli tak, zachowuje prawo do opieki zdrowotnej w ciągu 90 dni następujących po ustaniu ubezpieczenia społecznego. W takim przypadku czas trwania świadczenia to 52 lub 39 tygodni w zależności od tego, czy jest to pracownik czy też członek jego rodziny, przy czym jednak pomoc lekarska musi się rozpocząć przed wygaśnięciem ubezpieczenia. Jeżeli rozpocznie się ona po tym fakcie, wówczas będzie to odpowiednio 39 i 26 tygodni.
Jeśli natomiast pracownik nie przepracował 90 dni z ostatnich 365 dni i jeżeli opieka medyczna rozpoczęła się przed przerwaniem ubezpieczenia społecznego, czas trwania opieki zdrowotnej wyniesie 29 lub 26 tygodni, w zależności od tego, czy jest to pracownik czy członek jego rodziny. Opieka zdrowotna należy się również pracownicy na urlopie macierzyńskim.

Podstawowa opieka zdrowotna

Pracownik ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku choroby, urazu niezwiązanego z wykonywaną pracą i macierzyństwa. Do świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zalicza się opiekę w szpitalu, jak również w domu, podstawowe badania, nieskomplikowaną operację. Beneficjent może też liczyć na szczepienia ochronne, edukację zdrowotną i inne formy promocji zdrowia i rehabilitacji. Kobieta ma dodatkowo prawo do badania wcześnie wykrywającego ciążę lub raka piersi, przygotowanie do porodu, opiekę poporodową, pomoc przy komplikacjach zdrowotnych związanych z menopauzą
Dziecko do lat 14 ma zapewnione w ramach podstawowej opieki zdrowotnej szczepienia i badania kontrolne, a osoby w podeszłym wieku szczepienia, badania w celu wykrycia tzw. czynników ryzyka oraz opiekę domową w przypadku paraliżu lub nieuleczalnej choroby.
Z opieki zdrowotnej w nagłych przypadkach może korzystać beneficjent w każdym wieku, 24 godziny na dobę, zarówno w ambulatorium, jak i w we własnym domu. W ramach ubezpieczenia zdrowotnego pracownik ma dostęp do wszystkich typów leków, za które płaci 10 proc. ceny leku. Członek rodziny pracownika ponosi w tym wypadku opłatę w wysokości 40 proc. ceny leku. W przypadku obrażeń związanych z wykonywaniem pracy świadczenia zdrowotne są podobne jak te otrzymywane przy problemach zdrowotnych niezwiązanych z pracą. Zalicza się do nich leczenie (również operacyjne) urazów i dolegliwości, protezy, narzędzia ortopedyczne.

Jakie formalności

Organem, który rozpatruje prawo do korzystania z opieki zdrowotnej, jest Państwowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituto Nacional de Seguridad Social). Opieka zdrowotna świadczona jest przez organizacje odpowiedzialne za to w każdej jednostce administracyjnej kraju (wspólnocie autonomicznej) oraz przez Narodową Służbę Zdrowia na terytoriach afrykańskich (Ceuta i Melilla). W wypadku korzystania z opieki zdrowotnej przez członków rodziny pracownika potrzebny będzie dokument poświadczający więzi rodzinne, np. książeczka rodzinna, potwierdzenie z urzędu ewidencji ludności. Należy też przedstawić potwierdzenie takich sytuacji jak separacja lub rozwodu, pożycia i ekonomicznej zależności. Dokumentacja może zostać złożona w biurze opieki społecznej (Oficina de la Seguridad Social).
WAŻNE ADRESY