Każdy niepełnosprawny przedsiębiorca otrzyma instrukcję jak ubiegać się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne z PFRON. Będzie też mógł skorzystać ze specjalnej infolinii.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ciągu najbliższych kilku dni uruchomi specjalne call center, dzięki któremu niepełnosprawni przedsiębiorcy oraz pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne będą mogli uzyskać informacje o tym, jak prawidłowo składać do funduszu wnioski o refundację ich składek ZUS.
- Każdy przedsiębiorca, który zarejestruje się w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, otrzyma też instrukcję korzystania z tego typu pomocy - zapowiada Marian Leszczyński, prezes PFRON.
Od wczoraj na stronie internetowej funduszu można też znaleźć wykaz pracowników każdego regionalnego oddziału PFRON, którzy są odpowiedzialni za udzielanie informacji osobom starającym się o refundację składek ZUS.
Wszystkie te działania mają usprawnić procedurę refundowania składek. Dotychczas spośród 27 tys. niepełnosprawnych, którzy od początku roku do maja ubiegali się o rejestrację w systemie SODiR, tylko 4,5 tys. otrzymuje refundację opłaconych już do ZUS składek. Fundusz tłumaczy to m.in. faktem, że aż 10,5 tys. zarejestrowało się w systemie, ale nie złożyło comiesięcznych wniosków o wypłatę refundacji, co jest konieczne, jeśli chce się otrzymać taką pomoc. 12,5 tys. osób złożyło takie wnioski, ale aż w 8 tys. przypadkach konieczne były ich korekty. A to wstrzymuje lub wydłuża procedurę starania się o pieniądze z PFRON.
Zdaniem pracodawców główną przyczyną problemów z wypłatą refundacji są zbyt skomplikowane przepisy. Z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wynika, że aż 96 proc. firm uważa, że przepisy dotyczące dofinansowania i refundacji składek są bardzo skomplikowane i niejasne, formularze wniosków nieczytelne i niezrozumiałe, a ich wypełnienie jest bardzo trudne. Tylko 4,1 proc. ankietowanych przedsiębiorców poświęca tyle samo czasu na wypełnienie formularzy, co przed zmianami w ustawie. Pozostali nawet pięć razy więcej.
- 98 proc. spośród 216 pracodawców uważa, że system wspierania zatrudniania niepełnosprawnych powinien zostać radykalnie uproszczony, a 93 proc. że obecnie zniechęca do zatrudniania tych osób - mówi Jan Zając, prezes POPON.
Procedura może być uproszczona tylko dzięki nowelizacji przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008 r., nr 14, poz. 92) lub wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych. Resort pracy przygotowuje obecnie projekt zmian w tej sprawie.
- Niewykluczone, że wrócimy do systemu finansowania składek na ubezpieczenia społeczne, jaki obowiązywał przed 1 stycznia 2008 r. - mówi Marian Leszczyński.
W takim przypadku pracodawcy i niepełnosprawni przedsiębiorcy nie musieliby sami opłacać składek, bo PFRON i ZUS samodzielnie rozliczałyby się z takiego finansowania. Prezes PFRON nie ukrywa, że zmiany mogą jednak polegać także wyłącznie na uproszczeniu obecnego systemu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.
Do czasu opracowania projektu zmian PFRON we współpracy z firmą Sygnity przygotuje ułatwienia w elektronicznym systemie SODiR, które nie wymagają nowelizacji przepisów. Chodzi na przykład o stworzenie raportu, w którym będzie podawana narastająco zbiorcza wysokość dofinansowania i refundacji przysługujących na niepełnosprawnego pracownika.
- Ułatwienia powinny być wprowadzone do końca maja - mówi Szczepan Wroński, dyrektor Wydziału Dofinansowań Rynku Pracy PFRON.
4,5 tys. niepełnosprawnych przedsiębiorców otrzymało refundację składek ZUS